Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden With A Mission

Voorwaarden Aangaande Sessies

Het is mijn doel als ondernemer om de best mogelijke service te bieden aan al mijn cliënten en mijn cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om jou zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem en om jou in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou. Of jij in hypnose gaat of niet hangt van jezelf af — als jij mijn instructies precies opvolgt, ga jij gegarandeerd in hypnose. Het is daarom wel de bedoeling dat jij je ervoor open stelt.

Sessie duur

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. De meeste sessies nemen 90 tot 120 minuten in beslag.

Betaling

Zowel de live als online sessies worden vooraf betaald middels een betaalverzoek. Alleen door te betalen zijn de gemaakte afspraken bevestigd. De betaling dient uiterlijk 7 dagen voor de afspraak betaald te zijn tenzij anders overeengekomen. Betaling in termijnen is mogelijk.

Afspraak annuleren

Wanneer je een afspraak annuleert ten minste 24 uur op voorhand is dit geheel kosteloos. Wanneer je een afspraak annuleert binnen de 24 uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen plek nog door te geven aan iemand anders.

Een afspraak kan je zowel telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te sturen) als via online (mail)

Niet komen opdagen/afwezig op eerste afspraak

Wie op een eerste afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. Vervolgafspraken worden dan geannuleerd en de volledige eerste sessie wordt in rekening gebracht.

Geen medische diensten

Hypnotherapeut Lieke Poelakker – is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor, lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Ik voer geen klinische psychologie of psychotherapie uit. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Raadpleeg altijd jouw arts bij het stoppen van eventuele medicatie. Hier ben ik niet verantwoordelijk voor. Bij het willen oplossen van pijnklachten dient er ALTIJD een medische verklaring van een arts te zijn. Deze erkend dat er medisch geen oplossing is en staat toe op een andere manier deze klachten op te lossen. (PDS klachten bv)

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om de cliënt te helpen. Een groot deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf. Er wordt geen geld terug gegeven.

Betwisting

Ik behaal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct en geef ik de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Annuleringsregeling

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren per email naar info@wamhypnose of per telefoon 0624842994

Privacy verklaring – With A Mission

Hierbij wil ik jou informeren over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website.

Dit beleid is van toepassing op elk contact met:

With A Mission, Bukakkers 20, 7811 KZ, Emmen.

In deze verklaring laat ik jou weten welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamelen en wat ik ermee doe. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die jij mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt mijn privacyverklaring er op neer dat ik jouw persoonsgegevens:

– alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen
– niet met anderen zullen delen
– zorgvuldig beveiligen
– jou inzage bieden wanneer jij hierom vraagt
– jouw gegevens wijzigen of verwijderen wanneer jij hierom vraagt

Wanneer jij vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer jij suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer jij klachten hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, dan kom ik graag met jou in contact. Jij kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens op de website.

Verantwoordelijke voor gegevensverweking

Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens: de bedrijfseigenaar, te bereiken via de algemene contactgegevens.

Opslaan persoonsgegevens algemeen

Bij een bezoek aan deze website word door mij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer jij een formulier, zoals een contactformulier, verstuurd worden de ingevulde gegevens via een e-mail bericht verzonden naar de beheerder van de website. Hierbij wordt naast de ingevulde gegevens ook het Ip-adres en de datum en tijd meegegeven. Dit om ip-adressen die spam versturen te kunnen blokkeren. De gegevens worden niet in een database opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die jij verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen maximaal 7 jaar bewaard blijven. Wanneer jij wilt dat jouw gegevens verwijderd worden kan jij contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking zodat al jouw gegevens verwijderd zullen worden.

Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om statistieken en gedrag binnen mijn website te kunnen bekijken. Ik heb de Google Analytics code zo ingesteld dat ip-adressen anoniem worden gemaakt en dus niet herleidbaar zijn. In Anaytics heb ik ingesteld dat gegevens standaard niet met andere partijen, zoals productspecialisten, worden gedeeld en wanneer dit tijdelijk nodig is wordt deze toegang zo snel mogelijk weer uitgeschakeld. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Binnen de wet Bescherming Persoonsgegevens is het gebruik van de Google Analytics cookie toegestaan zonder de bezoeker te vragen om toestemming mits Google Analytics op de juiste wijze (zoals bovenstaand aangegeven) is ingesteld. Naast de verantwoordelijke voor verwerking heeft ook de partij die mijn website onderhoud inzage in deze anonieme gegevens.

Beveiliging

Mijn gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer tussen jou en mijn website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij jij gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan jou als bezoeker.

Links naar andere website

Vanaf mijn website zijn links geplaats naar andere websites. Ik ben nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die jij hebt met websites waar ik links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

Wijzigingen

Ik behoud het recht om het privacy beleid te wijzigen. De versie die op mijn website staat vermeld is de meest recente versie.